Volný čas

Březnice je velmi aktivní obec. Nachází se zde řada spolků a zájmových skupin, které nabízejí aktivní trávení volného času pro děti, mládež i dospělé.

V roce 2003 byla obnovena činnost Sportovního klubu Březnice, jehož A družstvo mužů hraje Zlínský Okresní přebor. V současnosti v klubu působí družstvo mužů, žen, dorostu, žáků i přípravky. Mimo fotbalovou činnost SK Březnice pořádá Červencovou noc, Srdíčkovou zábavu, košt guláše, košt slivovice, košt klobás, turnaj v šipkách.

V obci působí místní skupina Českého červeného kříže – k jejich aktivitám patří zejména organizace zájezdů a osvětová činnost.

T.J. Sokol Březnice se zaměřuje na tělovýchovu a pořádání kulturních akcí, jako jsou např. Pivní slavnosti, hodová, pouťová a štěpánská zábava, maškarní ples, turnaj v nohejbale a ve stolním tenisu, turistické vycházky atd. V rámci TJ Sokol působí oddíl TAEKWONDA.

Divadelní spolek A.I.D.S. (Amatérská Improvizační divadelní společnost) působí v Březnici již řadu let. Za tu dobu nacvičil několik vlastních i cizích her a svá představení odehráli kromě Březnice i v širokém okolí Zlína.

Druhé ochotnické divadlo KOČ (Klub Ochotných Čertů) secvičuje každý rok pohádku na Mikulášskou nadílku, kterou na začátku prosince pravidelně organizuje.

Sbor dobrovolných hasičů Březnice se kromě hasičského sportu angažuje také i na poli kulturním a společenském. Pomáhá organizovat obecní zabijačku a Vánoční jarmark.

Myslivecké sdružení Křiby Bohuslavice-Březnice má jako svou hlavní náplň myslivost. Mimo to však pořádají i Hubertskou mši a Hubertskou zábavu, výstavu mysliveckých trofejí a táborák pro děti ZŠ.

Sdružení rodičů a přátel školy pořádá dětský maškarní ples, Den dětí, Pálení čarodějnic, Kloboukový bál, Lampionový průvod, Tvořivý den s rodiči v MŠ, Drakiádu.

Další informace naleznete na Oficiálních stránkách města Březnice.


REZERVACE, PRODEJ A DALŠÍ INFORMACE

image-01-1-e1486592318900-768x178Realitní kancelář AGENTURA ZVONEK
Pod Nivami 330, Zlín 760 01
tel. 603 246 680, agentura@zvonek.cz,
www.zvonek.cz